Historie

O začátcích létání u nás, o vzniku letiště

Historie vzniku letiště Rakovník sahá do poválečných let, ale již před válkou působila v Rakovníku Masarykova letecká liga. Její hlavní činností bylo stavění modelů a první letecké pokusy. Ty probíhaly na svahu Senecké hory a několika dalších místech. Už tehdy se uvažovalo o získání pozemku Na Doubravách, s cílem vybudovat zde letiště, které by sloužilo nejen pro sportovní využití, ale i pro civilní, obchodní a vojenské potřeby. Také se právě v těchto místech konaly už ve 30. letech první letecké dny.

Základ dnešního aeroklubu vznikl ve druhé polovině roku 1945 a létalo se na svahu Senecké hory s kluzáky, pro dvě motorová letadla nebylo vhodné místo, a tak hangárovala na letišti v Praze Ruzyni. Letiště Rakovník vzniklo až díky propůjčení městských pozemků ke zřízení letiště Na Doubravách na podzim roku 1946. Za přispění soukromých dárců a města Rakovník byl vybudován první hangár. V září 1947 byl uspořádán první letecký den aeroklubu na novém letišti. Po únorových událostech roku 1948 se z rakovnického letiště pokusili utéct z ČSR ministři Jan Šrámek a František Hála. Tento pokus bohužel nevyšel. Letadlo, které je mělo vyzvednout přiletělo, avšak nepřistálo a oba ministři byli zadrženi. Letiště následně hlídala policejní hlídka, jejíž neopatrností první hangár na jaře roku 1948 vyhořel i s letouny. Byli to dva motorové Pipery a jeden kluzák. Zbytek kluzáků byl naštěstí hangárován stále pod svahem Senecké hory, a to ve staré stodole vedle dolu RAKO. Aby mohla letecká činnost pokračovat, byla ihned zahájena výstavba provizorního hangáru. Byl to hangár, postavený z válečných domů, které bylo možné smontovat z jednotlivých dílů. Po dokončení stavby v létě roku 1948 sem byla přestěhována všechna bezmotorová letadla ze stodoly vedle dolu RAKO v Krčeláku a tím byla ukončena činnost svahového létání na Senecké hoře.

V roce 1949 byl vypracován projekt na výstavbu v pořadí už třetího hangáru. Ten začal růst zhruba v místech prvního vyhořelého. O unikátní samonosnou lamelovou střechu se postarala firma TESKO Praha. Hangár byl dokončen v letech 1954-1955 a zachoval se nám dodnes. Byl prohlášen kulturní památkou rozhodnutím Ministerstva kultury ČR ze dne 17. 7. 2012.
Počátkem padesátých let nastaly výrazné změny kvůli vzniku organizace SVAZARM, která poskytovala finanční prostředky, zabezpečovala opravy, novou leteckou techniku, navijáky, dopravní prostředky, údržbu budov a mzdy zaměstnanců. Ve druhé polovině padesátých let byla vybudována nová vzletová a přistávací dráha ve směrech 270° a 090°. V areálu se také vybudoval radiomaják pro dopravní letadla, a díky tomu byla zavedena na letiště elektřina. Bohužel v tomto období na letišti také došlo ke dvěma tragickým leteckým nehodám.
Na konci padesátých let začala výstavba letištních objektů. Jako první byla postavena v roce 1958 vrátnice. Následovala výstavba správní budovy, garáží, podzemní nádrže LPH, skladu olejů a protipožární nádrže. Pro parašutisty se postavil trenažér a probíhala zde intenzivní parašutistická činnost. Později bylo středisko tohoto odboru přeloženo do Příbrami a do Rakovníka se vracela pouze parašutistická soutěž, která skončila 20. ročníkem v roce 2001.

Po vybudování všech objektů na letišti probíhala celá řada závodů. Akrobatická soutěž O Rakovnickou obkladačku, parašutistická soutěž Rakovnická dlaždice, soutěže v navigačním létání a celá řada plachtařských závodů. Od roku 1971 bylo rakovnické letiště sídlem podniku Slovair, který zde měl zázemí pro celou flotilu zemědělských letadel, hangár pro servis letounů, myčku na letadla a další. To vše se nacházelo v těsném sousedství areálu aeroklubu.

V roce 1978 došlo k rozšíření ubytovací části přistavěním východního křídla budovy. Na jaře 1982 byl zbourán starý provizorní hangár, který už se dlouhou dobu používal pouze jako sklad. Toho roku se v červenci konalo Mistrovství ČSSR v plachtění žen. Těsně před tím se stihly vyasfaltovat plochy před hangárem a budovou, kde dosud byla pouze hlína a betonové panely.
V různých leteckých disciplínách jsme měli řadu úspěšných reprezentantů a reprezentantek. V parašutismu byla jednou z nich Květa Lněníčková, která se stala juniorskou mistryní světa v přesném přistání padákem. V letecké motorové akrobacii to pak byli Milan Kivala a Jiří Pospíšil, členové reprezentačního týmu ČSSR. Právě Jiří Pospíšil se umístil na 3. místě při mistrovství světa v Hosíně, a v kategorii týmů dokonce na místě prvním. V přesném navigačním létání dosahovali výborných výsledků Zdeněk Ježek, Milan Dvořák a Jaroslav Hejkal, v družstvu žen pak vynikala Hana Opatová. V bezmotorovém létání si dobře vedl především Jiří Valentr, člen reprezentačního družstva, který se v roce 1980 a 1987 stal mistrem ČSSR.

V roce 1989 přibyla na střeše budovy plechová věž pro řízení letištního provozu. Jelikož v tomto roce zanikla organizace SVAZARM, bylo po tomto roce třeba zajistit finanční prostředky pro provoz vlastními silami. Podařilo se to spoluprací s rakovnickým výrobcem keramických dlaždic Rako. Zpočátku tato spolupráce fungovala dobře a bylo možné zakoupit i nové letouny. Bohužel se však aeroklub, kvůli nezodpovědnému jednání některých členů vedení v tomto a dalších podnicích aeroklubu, značně zadlužil. Některá letadla musela být odprodána a aeroklub se nacházel v nelehké situaci. V roce 1993 zanikla stanice Slovairu a její areál včetně hangáru byl později využíván k soukromým zemědělským účelům.

Na počátku tisíciletí probíhaly plachtařské výcviky, motorová škola tou dobou nefungovala. V roce 2004 bylo vyměněno celé vedení aeroklubu a v roce 2005 byla obnovena motorová škola. Aeroklub se pozvolna začínal odrážet ode dna. Na letišti proběhlo od 90. let do roku 2004 několik ročníků letecko-modelářských dnů. Bohužel roku 2000 byl letecký den poznamenán tragickou nehodou.
Aeroklub od té doby funguje se dvěma motorovými letouny, Zlínem Z-226MS hlavně pro vlekání větroňů a Cessnou 172 pro výcvik motorových pilotů a pro vyhlídkové lety. Po zákazu provozu výcvikových větroňů L-13 Blaník bylo třeba rychle najít náhradu dvojsedadlového větroně. Proto v dubnu 2012 byl pořízen Grob G-103b Twin Astir. V letecké technice je také několik jednosedadlových větroňů pro pokračovací výcvik a výkonné létání. Roku 2015 přibyl aeroklubu první zástupce z kategorie ultralight Skyleader S400.
Rekonstrukcí prošly interiéry budov. V roce 2012 se podařila velmi důležitá rekonstrukce historického hangáru položením nové střešní krytiny. V roce 2018 pak také novou střešní krytinu dostala přístavba správní budovy z roku 1978. Roku 2016 byla v areálu městem Rakovník vybudována asfaltová plocha pro potřeby autoškoly, čímž aeroklub získal příhodné parkoviště. V roce 2019 byl po více než šedesáti letech provozu ukončen provoz radiomajáku pro dopravní letadla. A nakonec byl ve stejném roce vybudován nový dráhový systém.

V současné době je letišti Rakovník přiznán status veřejného vnitrostátního letiště a je provozováno Aeroklubem Rakovník z.s. Aeroklub sdružuje přibližně stovku členů létajících, věnující se třem kategoriím létání - bezmotorovému, motorovému a létání s ultralehkými letadly. Hlavní činností je letecký výcvik ve všech třech kategoriích, vyhlídkové lety a rekreační létání členů aeroklubu. Na letišti taktéž řada členů aeroklubu hangáruje svá soukromá letadla všech kategorií.

V roce 2016 proběhl velký letecký den k oslavě 70. výročí založení aeroklubu. V podobném duchu se pak opakoval ještě o dva roky později. Pravidelně se na letiště již několik let vrací soutěže v navigačním létání, a to soutěže regionální i mistrovství ČR. V roce 2018 se podařilo prvním ročníkem obnovit také akrobatickou soutěž. Dále na letišti probíhá spousta společenských akcí, leteckých i neleteckých, jako jsou přednášky, koncerty, dětské dny, srazy a další.

Naši členové dosahují významných sportovních úspěchů, a to i na mezinárodní úrovni. Petr Opat je reprezentantem ČR v přesném navigačním létání a letecké rally, pravidelně obsazuje přední místa na Mistrovstvích světa a Evropy. Jan Hlaváček je spoludržitelem českého rychlostního rekordu dvojsedadlového kluzáku z roku 2012 na trojúhelníku 100km FAI. Mnoho členů v našem aeroklubu létá, či létalo profesionálně na dopravních letadlech v ČR i ve světě.

Adresa

Letiště 2613
269 01  Rakovník

Najdete nás
Email
  • info@aeroklub-rakovnik.cz
  • info@lkrk.cz
Telefon
  • +420 313 512 277
  • +420 313 512 352

Drag & Drop Website Builder