Otázky a odpovědi

nejčastější otázky a naše odpovědi, pokud máte další otázky, pište nám na email

Bezmotorové létání

Cena základního výcviku činí dle naší zkušenosti cca. 30-50 000 Kč. Závisí zejména na šikovnosti uchazeče o pilotní průkaz a na jeho množství volného času. Není třeba skládat předem celou částku, ale je třeba si držet účet u AK pro létání v plusové hodnotě.

Výcvik se dá se stihnout za letní sezónu, ale počítejte spíše s celým rokem. Výcvik je možné absolvovat i v průběhu dvou a více let podle potřeby a možností.

Pro začátek výcviku není žádné věkové omezení. Jakmile dosáhnete na řízení, můžete začít :) Doporučujeme však věk nejméně 15 let. Pro získání pilotního průkazu je pak třeba dovršit nejméně 16 let věku.

K průkazu pilota kluzáků budete potřebovat ještě průkaz radiofonisty, zdravotní prohlídku pověřeného sportovního lékaře a v případě nezletilých písemný souhlas zákonných zástupců. V obojím Vám rádi poradíme.

Pokud budete členem aeroklubu a budete vykonávat činnosti ve prospěch aeroklubu, můžete získat výhodu lepší ceny za letové hodiny. Jedná se činnosti spojené s chodem aeroklubu, údržbou techniky, budov. Není to povinnost, je to možnost.

V pokračovacím výcviku získáte zkušenosti při přeletech na vzdálenosti několika stovek kilometrů, naučíte se létat na svahu nebo ve vlně, můžete se účastnit soutěží v plachtění.

Motorové létání

cena za hodinu letu se pohybuje kolem 4000,- Kč s DPH, připlácí se jen instruktor na palubě, případně přistávací nebo přibližovací poplatky na jiných letištích, nemáme žádné skryté poplatky 

základní osnova je v délce 45 hodin, existují úlevy dle dříve získaných pilotních licencí, pro dokonalé zvládnutí pilotáže motorového letadla je obvykle třeba odlétat o nějakou tu hodinu navíc, ale je to vždy dle individuálních schopností jednotlivce a času, který výcviku věnujete. V naší škole dbáme hlavně na bezpečnost a zvládnutí jednotlivých úkolů hodnotí zkušení instruktoři.

výcvik můžete začít při dovršení 16 let, horní věková hranice není

Lékařskou prohlídku II. třídy, omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby, potřebné teoretické znalosti pro vykonání zkoušky a praktické zkušenosti pro vykonání praktické zkoušky. Pokud uvažujete o profesionální kariéře pilota, je vhodné získat už na začátku lékařskou prohlídku I. třídy a všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohybové služby.

Pokud budete členem aeroklubu a budete vykonávat činnosti ve prospěch aeroklubu, můžete získat výhodu lepší ceny za letové hodiny. Jedná se činnosti spojené s chodem aeroklubu, údržbou techniky, budov. Není to povinnost, je to možnost.

Tato pilotní licence vám umožní pokračovat k profesionálnímu létání. Můžete si odlítat kvalifikaci pro lety v noci. Dále můžete získat kvalifikaci vlekaře, dále pokračovat v akrobatickém létání, můžete se účastnit závodů v navigaci. 

Ultralehké létání

Hodina na ultralightu se pohybuje kolem 2500,- Kč. Pro výcvik je třeba nalétat minimálně 20 hodin, běžně je nálet mezi 35-40 hodinami, vše záleží na dovednostech jedince. Z toho vyplývá i celková cena výcviku, kde je počet hodin x cena hodiny. U nás nemáme žádné skryté poplatky, vše je transparentní a máte přehled o náletu a jednotlivých úlohách on-line. Ceny jsou s DPH.  

Minimální hodinový nálet je 20 hodin, obvykle se nálet pohybuje okolo 35-40 hodin, vše záleží na dovednostech jedince. V jeden den může žák nalétat do 2 hodin, tudíž minimální doba je cca 20 dní. Létáme 7 dní v týdnu a tedy záleží samozřejmě na počasí, ale i na času, který tomu zájemce o výcvik věnuje. Je dobré výcvik létat intenzivně cca 2-3x v týdnu. Takto se dá uskutečnit výcvik plynule bez přestávek, nemusí se jednotlivá cvičení opakovat a samozřejmě to má i dopad na cenu výcviku celkovou.

Výcvik lze začít v 16 letech, věkový strop není omezen.

Lékařskou prohlídku II. třídy, omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby, potřebné teoretické znalosti pro vykonání zkoušky a praktické zkušenosti pro vykonání praktické zkoušky. Pokud uvažujete o létání do zahraničí, je vhodné získat všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby.

Pokud budete členem aeroklubu a budete vykonávat činnosti ve prospěch aeroklubu, můžete získat výhodu lepší ceny za letové hodiny. Jedná se činnosti spojené s chodem aeroklubu, údržbou techniky, budov. Není to povinnost, je to možnost.

Můžete se nadále zdokonalovat v navigaci, v komunikaci. Můžete si udělat výcvik pro létání na řízená letiště, jako jsou Karlovy Vary, Praha Ruzyně a další. A také není problém létat do zahraničí. Balší možností je létání navigačních soutěží.

Aeroklub, členství

Členem aeroklubu se stanete po žádosti o členství, nejlépe emailem nebo písně jinou formou. Výbor aeroklubu schválí vaše členství a stanete se členem čekatelem, kdy se můžete účastnit veškerého dění v aeroklubu, jen nemáte rozhodovací pravomoci, resp. volební právo a nemůžete být volen do orgánů aeroklubu. Po třech letech požádáte členskou schůzi o přijetí za řáného člena a po schválení získáte všechna výše poposovaná práva.

Stanete se součástí party lidí, kteří pro létání vytvářejí podmínky a budete moci využívat vše, co aeroklub poskytuje. Budete mít možnost si zlevnit létání, bude moci využívat veškerou techniku aeroklubu, budete moci trávit volný čas na letišti Rakovník.

Jako létající člen aeroklubu hradíte členské příspěvky ve výši 4000,- za rok, které obsahují i poplatek za členství Aeroklubu ČR. Jako nelétající člen hradíte 150,- Kč za rok.

Jako člen musíte jen dodržovat všechna pravidla a nařízení klubu. Nemáme žádnou brigádnickou povinnost, je to jen možnost, kterou uvítáme.

Jako plnohodnotný člen se můžete zúčastňovat členských schůzí a aktivně volit, případně být volen do orgánů aeroklubu, což je Výbor a Revizní a kontrolní komise. Jako člen můžete přinášet podněty, návrhy na zlepšení funkčnoti aeroklubu.

Každý člen je vždy specialistou v nějakém oboru a rádi využijeme jeho schopností, dovedností, vědomostí. Chod aeroklubu je složitá věc a je třeba, aby se práce, povinnosti rozmělnili na co nejvíce členů. Za zapojení samozřejmě čerpáte dané výhody.

Adresa

Letiště 2613
269 01  Rakovník

Najdete nás
Email
  • info@aeroklub-rakovnik.cz
  • info@lkrk.cz
Telefon
  • +420 313 512 277
  • +420 313 512 352

Free AI Website Creator